Máy khắc laser, máy hàn laser, máy khắc laser fiber và Cung cấp giải pháp chính hãng chuyên nghiệp toàn diện - Phú Anh Minh Co

http://www.phuanhminh.com


Máy khắc Laser dùng sản xuất thẻ SIM

Máy khắc Laser dùng sản xuất thẻ SIM
Việc tích hợp hoàn hảo của sợi Laser và mã hóa thẻ thông thường.

Máy khắc Laser dùng sản xuất thẻ SIM

 

Việc tích hợp hoàn hảo của sợi Laser và mã hóa thẻ thông thường.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cấp cho mã máy từ các nhà sản xuất thẻ, HGLaser cung cấp một loạt các lựa chọn cho NBS và  máy mã hóa 3080.